ಎಂಟನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ

ಎಂಟನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ

 • April 22nd, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Read More
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀoದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀoದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

 • April 20th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀoದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Read More
ಐದನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಐದನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 • April 19th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Read More
ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 • April 18th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Read More
7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಶಣ ಶಿಬಿರ

7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಶಣ ಶಿಬಿರ

 • April 16th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಶಣ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ, ದೇಶದ ಭಕ್ತಿ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು

Read More
ಎರಡನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಎರಡನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 • April 16th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು . ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ , ಶ್ರೀ ಯಾದವ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

Read More
ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 • April 15th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15 .04 .2017 ರಿಂದ 27 .04 .2017 ರವರೆಗೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಜಯೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂತ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Read More
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ -

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ - " ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠ್ಠಲಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 • April 14th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಮುಖ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಹಾಗು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾಧ್ವ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ -ಇವರಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು " ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠ್ಠಲಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ " ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Read More
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹನುಮಜ್ಜಯಂತಿ- ಹೋಮ,ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಪಲ್ಲಪೂಜೆ,ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹನುಮಜ್ಜಯಂತಿ- ಹೋಮ,ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಪಲ್ಲಪೂಜೆ,ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ

 • April 11th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹನುಮಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರಣ ಹೋಮ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೋಮಗಳ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಧ್ವ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಿದಿಯೂರು,ಜಿ.ಶಂಕರ್,ಹರಿಯಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್,ಜಿತೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು,ಗೋಪಾಲ್ ಕುಂದರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Read More