ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನೃತ್ಯಾಲಯ,ಮಂಜೇಶ್ವರ,ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನೃತ್ಯಾಲಯ,ಮಂಜೇಶ್ವರ,ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

  • April 20th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನೃತ್ಯಾಲಯ,ಮಂಜೇಶ್ವರ,ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ'

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ'

  • April 17th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ವೃಂದದವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

  • April 16th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ವೃಂದದವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
'ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ'

'ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ'

  • April 14th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ,ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಗವತ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ 'ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ

ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ

  • April 14th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆಸ್ಥಾನ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಚಿತ್ರಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಆದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ 'ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ'

ಆದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ 'ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ'

  • April 13th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ,ಆದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ 'ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

  • April 12th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ,ಸುನೀತಾ ಆಚಾರ್ಯ,ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More