ಕುಮಾರಿ ಧನ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ,ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ.ಸುರತ್ಕಲ್ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

ಕುಮಾರಿ ಧನ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ,ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ.ಸುರತ್ಕಲ್ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

  • March 22nd, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಧನ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ,ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ.ಸುರತ್ಕಲ್ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ವಾರಿಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ವೇಣುವಾದನ

ವಾರಿಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ವೇಣುವಾದನ

  • March 21st, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ವೇಣುವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಕುಮಾರಿ ನಿಧಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

ಕುಮಾರಿ ನಿಧಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

  • March 19th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಕುಮಾರಿ ನಿಧಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ,ಇಂದ್ರಾಳಿ,ಕಡಿಯಾಳಿ ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ,ಇಂದ್ರಾಳಿ,ಕಡಿಯಾಳಿ ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

  • March 18th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ,ಇಂದ್ರಾಳಿ,ಕಡಿಯಾಳಿ ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಯಕ್ಷಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಅಂಬಲಪಾಡಿ -

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಯಕ್ಷಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಅಂಬಲಪಾಡಿ - "ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಗಾಂಗೇಯ" ಯಕ್ಷಗಾನ

  • March 18th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಯಕ್ಷಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಗಾಂಗೇಯ" ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಭಕ್ತಿಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಭಕ್ತಿಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

  • March 16th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್, ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಿಂದ ಹರಿಕಥೆ

ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್, ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಿಂದ ಹರಿಕಥೆ

  • March 15th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್, ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಿಂದ ಹರಿಕಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಕು.ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

ಕು.ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

  • March 14th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ , ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಕು.ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು

Read More
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

  • March 13th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ , ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರೇಣು ಮತ್ತು ಅನುರಾಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More