ನಿನಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಇಂದ್ರಾಳಿ,ಇವರಿಂದ ವಯೊಲಿನ್ ವಾದನ

ನಿನಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಇಂದ್ರಾಳಿ,ಇವರಿಂದ ವಯೊಲಿನ್ ವಾದನ

 • May 21st, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ - ನಿನಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಇಂದ್ರಾಳಿ,ಇವರಿಂದ ವಯೊಲಿನ್ ವಾದನ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಯಕ್ಷಗಾನ ,ಪ್ರಸಂಗ - ಶಶಿಪ್ರಭ ಪರಿಣಯ

ಯಕ್ಷಗಾನ ,ಪ್ರಸಂಗ - ಶಶಿಪ್ರಭ ಪರಿಣಯ

 • May 21st, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೋಕುಲ ಕಲಾವೃಂದ ಬಿ.ಎಸ್,ಕೆ,ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ,ಇದರ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ,ಪ್ರಸಂಗ - "ಶಶಿಪ್ರಭ ಪರಿಣಯ" ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಗೋಕುಲ ಕಲಾವೃಂದ , ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

ಗೋಕುಲ ಕಲಾವೃಂದ , ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

 • May 20th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೋಕುಲ ಕಲಾವೃಂದ ಬಿ.ಎಸ್,ಕೆ,ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ,ಇದರ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ,ಪ್ರಸಂಗ - "ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ" ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಮುಂಬೈ ಕಲಾವಿದರಿಂದ 'ಜಾಗೊ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್'

ಮುಂಬೈ ಕಲಾವಿದರಿಂದ 'ಜಾಗೊ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್'

 • May 18th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ರಜತ ಕಲಶ ಸಹಿತ "ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ" ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ - ಮುಂಬೈ ಕಲಾವಿದರಿಂದ 'ಜಾಗೊ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ಪಂಡಿತ್ ಕೃಷ್ಣೇoದ್ರ ವಾಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ

ಪಂಡಿತ್ ಕೃಷ್ಣೇoದ್ರ ವಾಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ

 • May 17th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ರಜತ ಕಲಶ ಸಹಿತ "ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ" ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ - ಪಂಡಿತ್ ಕೃಷ್ಣೇoದ್ರ ವಾಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನೈ, ಇವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನೈ, ಇವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

 • May 16th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ರಜತ ಕಲಶ ಸಹಿತ "ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ" ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ - ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನೈ, ಇವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Read More
'ಕೃಷ್ಣಮ್ ವಂದೇ' ಭರತನಾಟ್ಯ ವೈಭವ

'ಕೃಷ್ಣಮ್ ವಂದೇ' ಭರತನಾಟ್ಯ ವೈಭವ

 • May 15th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ರಜತ ಕಲಶ ಸಹಿತ "ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ" ದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ,ಶೀಲಾ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ,ಶ್ರೀದೇವಿ ನೃತ್ಯಾಲಯ ಚೆನ್ನೈ,ಇವರಿಂದ 'ಕೃಷ್ಣಮ್ ವಂದೇ' ಭರತನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ನಡೆಯಿತು.

Read More
ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ

ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ

 • May 14th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ರಜತ ಕಲಶ ಸಹಿತ "ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ" ದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು.

Read More

"ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ" ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ

 • May 14th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ರಜತ ಕಲಶ ಸಹಿತ "ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ" ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಗಳನ್ನು,ಪರ್ಯಾಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು,ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ,ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು,ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು,ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು,ಪ್ರಯಾಗ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ರವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Read More

"ಮಹಾ ಕಲಿಮಗಧೇಂದ್ರ" ಯಕ್ಷಗಾನ

 • May 13th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎಡನೀರು ಮೇಳದವರಿಂದ "ಮಹಾ ಕಲಿಮಗಧೇಂದ್ರ" ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು

Read More