timeline_pre_loader
Timeline Of Pejavara Paryaya 2015-2016

Today Program

Sri Krishna Pooja  | April 23rd, 2017

Alankaara (ರತ್ನ ಕವಚ ಅಲಂಕಾರ )

April 23rd, 2017  | Sri Krishna Pooja

Mahapooja

Sri Krishna Pooja  | April 23rd, 2017

Today Program

April 22nd, 2017  | Sri Krishna Pooja

Mahapooja

April 22nd, 2017  | Sri Krishna Pooja

ನಮೃತಾ ರಾವ್ ಪುಣೆ -ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Daily Events & Cultural Program  | April 22nd, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ. ನಮೃತಾ ರಾವ್ ಪುಣೆ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಎಂಟನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ

April 22nd, 2017  | News & Events

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Today Program

Sri Krishna Pooja  | April 21st, 2017

Alankaara ( ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಕನ್ಯಕಾ )

April 21st, 2017  | Sri Krishna Pooja

Mahapooja

Sri Krishna Pooja  | April 21st, 2017

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಕನ್ಯಕಾ

Today Program

April 20th, 2017  | Sri Krishna Pooja

Mahapooja

April 20th, 2017  | Sri Krishna Pooja

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀoದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

News & Events  | April 20th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀoದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನೃತ್ಯಾಲಯ,ಮಂಜೇಶ್ವರ,ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

April 20th, 2017  | Daily Events & Cultural Program

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನೃತ್ಯಾಲಯ,ಮಂಜೇಶ್ವರ,ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Today Program

Sri Krishna Pooja  | April 19th, 2017

Mahapooja

Sri Krishna Pooja  | April 19th, 2017

ಐದನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

April 19th, 2017  | News & Events

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Today Program

Sri Krishna Pooja  | April 18th, 2017

Mahapooja

Sri Krishna Pooja  | April 18th, 2017

ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

News & Events  | April 18th, 2017

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವಸಂತ - ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಪುಷ್ಪಾ೦ಜಲಿ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು,-ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

April 18th, 2017  | Sri Krishna Pooja

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಾ೦ಜಲಿ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Today Program

Sri Krishna Pooja  | April 17th, 2017

Alankaara ( ಸುವರ್ಣ ಕವಚ ಅಲಂಕಾರ )

April 17th, 2017  | Sri Krishna Pooja

Mahapooja

Sri Krishna Pooja  | April 17th, 2017

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ'

April 17th, 2017  | Daily Events & Cultural Program

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.